График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 3)
Социален мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
МЕНИДЖМЪНТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН МИТКОВ

ТЕХНОЛОГИИ НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р ТАНЯ ИЛИЕВА