График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 3)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

ТЪРГОВСКО КРЕДИТИРАНЕ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

22.06.2016
/Сряда/
P117203-P147050
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
ЕКСПОРТЕН МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

21.06.2016
/Вторник/
P117203-P147050
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
БИЗНЕСКОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

23.06.2016
/Четвъртък/
P117203-P147050
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13