График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 3)
Фирмен мениджмънт и контролинг
Дисциплина Дата Час / зала
ПОВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

СОЦИАЛНА СРЕДА И БИЗНЕС

БИЗНЕС СТРАТЕГИИ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

БИЗНЕС РИСК
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ