График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 3)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА