График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 3)
Информационни технологии в бизнеса
Дисциплина Дата Час / зала
БАЗИ ДАННИ
Гл. ас. д-р МАРИЯ ТАШКОВА

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р МАРИЯ ТАШКОВА

ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ