График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 3)
Международен бизнес и мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ФИРМЕНА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ЙОРДАН НЕЙКОВ

МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ