График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 3)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА

ФИРМЕН КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

ОДИТ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА

ОСНОВИ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА