График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 3)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА
Гл. ас. д-р РАДОСВЕТА КРЪСТЕВА - ХРИСТОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА

СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР
Гл. ас. д-р БОЖИДАР БОЖИЛОВ

СЧЕТОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Гл. ас. д-р РАЛИЦА ДАНЧЕВА

СЧЕТОВОДСТВО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ