График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 3)
Здравен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Гл. ас. д-р АНЕЛИЯ ПАНЕВА

АКТЮЕРСТВО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ

ТРУДОВИ ПАЗАРИ И БЕЗРАБОТИЦА
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА