График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 3)
Финансов мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ПЕРСОНАЛНИ ФИНАНСИ
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ

БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ