График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 2)
Публична администрация
Дисциплина Дата Час / зала
МЕТОДИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ

НАЦИОНАЛНИ СМЕТКИ И ЕВРОСТАНДАРТИ
Доц. д-р АНАСТАСИЯ МАРЧЕВА

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА