График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 2)
Фирмен мениджмънт и контролинг
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

УПРАВЛЕНИЕ НА МАЛКИЯ БИЗНЕС
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

ЛИДЕРСТВО И РЪКОВОДСТВО
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ