График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 2)
Икономика и мениджмънт на туризма
Дисциплина Дата Час / зала
ТУРОПЕРАТОРСКА, АГЕНТСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ В ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ В ТУРИЗМА
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА