График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 2)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
ТЪРГОВСКИ КОМУНИКАЦИИ
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОСТАВКИТЕ
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА