График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 2)
Информационни технологии в бизнеса
Дисциплина Дата Час / зала
ОСНОВИ НА БИЗНЕС ИНФОРМАТИКАТА
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ
Гл. ас. д-р МАРИЯ ТАШКОВА

АРХИТЕКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
Проф. д-р КРАСИМИР ШИШМАНОВ
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ