График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 2)
Международен бизнес и мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
МЕЖДУНАРОДНА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

МЕЖДУНАРОДНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

СВЕТОВНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ