График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 2)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА

ВАЛУТЕН И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА