График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 2)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА

БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

ОТЧИТАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА