График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 2)
Здравен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

СЧЕТОВОДСТВО НА ОСИГУРЯВАНЕТО И ЗАСТРАХОВАНЕТО
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р АНЕЛИЯ ПАНЕВА

ИКОНОМИКА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Гл. ас. д-р АНЕЛИЯ ПАНЕВА

ИКОНОМИКА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Гл. ас. д-р ТАНЯ ИЛИЕВА