График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2013/2014 г., прием м. Март 2014г., сем. 2)
Финансов мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ФИНАНСИ НА ФИРМАТА
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ

ТЕХНИКА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА

ИНВЕСТИЦИИ
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ