Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2018/2019 г.
ИНДУСТРИАЛНА БИЗНЕС ИКОНОМИКА
Група: 11
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 64 ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
10:45-12:15 Аудитория 64 УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 305 СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТИЗИ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 45 ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 64 УПРАВЛЕНИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 64 УПРАВЛЕНИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 64 УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
12:30-14:00 Аудитория 207 СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТИЗИ (упр.)
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 16 ИНВЕСТИЦИИ
12:30-14:00 Аудитория 28 ИНВЕСТИЦИИ (упр.)