Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2017/2018 г.
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
Група: 40
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 202 УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА В ТУРИЗМА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 201 МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ В ТУРИЗМА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 16 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 4 МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ В ТУРИЗМА
10:45-13:15 Аудитория 11 ВТОРИ РУСКИ ЕЗИК (ИТУР) V МОДУЛ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 10 УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА В ТУРИЗМА
10:45-12:15 Аудитория 304 ПЪРВИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (ИТУР) V МОДУЛ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 40 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 17 ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ В ТУРИЗМА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 42 ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ В ТУРИЗМА
Група: 41
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 201 МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ В ТУРИЗМА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 24 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 16 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ
14:15-15:45 Аудитория 104 ПЪРВИ РУСКИ ЕЗИК (ИТУР) V МОДУЛ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 4 МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ В ТУРИЗМА
10:45-13:15 Аудитория 104 ВТОРИ РУСКИ ЕЗИК (ИТУР) V МОДУЛ (упр.)
10:45-13:15 Аудитория 101 ВТОРИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (ИТУР) V МОДУЛ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 304 ПЪРВИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (ИТУР) V МОДУЛ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 10 УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА В ТУРИЗМА
12:30-14:00 Аудитория 17 УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА В ТУРИЗМА (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 27 ВТОРИ НЕМСКИ ЕЗИК (ИТУР) V МОДУЛ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 42 ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ В ТУРИЗМА
12:30-14:00 Аудитория 17 ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ В ТУРИЗМА (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 27 ПЪРВИ НЕМСКИ ЕЗИК (ИТУР) V МОДУЛ (упр.)