Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2017/2018 г.
СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ
Група: 32
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-13:15 Аудитория 71 СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 14 ИНВЕСТИЦИИ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 53 СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 71 СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
10:45-12:15 Аудитория 71 СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ
12:30-14:00 Аудитория 45 ИНВЕСТИЦИИ
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 71 СТАТИСТИКА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 71 СТАТИСТИКА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ
12:30-14:00 Аудитория 71 СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 71 СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА (упр.)