Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2017/2018 г.
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
Група: 35
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 5 МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ
10:45-12:15 Аудитория 9 МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 205 РУСКИ ЕЗИК ВТОРИ V МОДУЛ (МИО) (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 5 НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ
10:45-12:15 Аудитория 5 НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 204 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК VII МОДУЛ (МИО) (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 204 РУСКИ ЕЗИК ВТОРИ V МОДУЛ (МИО) (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 5 ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 5 ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ
12:30-14:00 Аудитория 27 НЕМСКИ ЕЗИК ВТОРИ V МОДУЛ (МИО) (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 205 МЕЖДУНАРОДЕН АНТИКРИЗИСЕН МЕНИДЖМЪНТ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 4 МЕЖДУНАРОДЕН АНТИКРИЗИСЕН МЕНИДЖМЪНТ
12:30-14:00 Аудитория 27 НЕМСКИ ЕЗИК ВТОРИ V МОДУЛ (МИО) (упр.)
Група: 36
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 5 МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ
12:30-14:00 Аудитория 11 МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 205 РУСКИ ЕЗИК ВТОРИ V МОДУЛ (МИО) (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 5 НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ
10:45-12:15 Аудитория 3 ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 2 НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 204 РУСКИ ЕЗИК ВТОРИ V МОДУЛ (МИО) (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 204 МЕЖДУНАРОДЕН АНТИКРИЗИСЕН МЕНИДЖМЪНТ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 5 ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ
12:30-14:00 Аудитория 27 НЕМСКИ ЕЗИК ВТОРИ V МОДУЛ (МИО) (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 204 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК VII МОДУЛ (МИО) (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 4 МЕЖДУНАРОДЕН АНТИКРИЗИСЕН МЕНИДЖМЪНТ
12:30-14:00 Аудитория 27 НЕМСКИ ЕЗИК ВТОРИ V МОДУЛ (МИО) (упр.)