Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2018/2019 г.
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
Група: 6
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 20 ЛИЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 15 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
12:30-14:00 Аудитория 15 ИНВЕСТИЦИИ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 20 ЛИЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 41 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО
10:45-12:15 Аудитория 55 ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 72 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 20 ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ
12:30-14:00 Аудитория 14 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ (упр.)
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 16 ИНВЕСТИЦИИ
Група: 7
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 20 ЛИЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 15 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 72 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 20 ЛИЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 41 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО
10:45-12:15 Аудитория 28 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 20 ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 20 ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 14 ИНВЕСТИЦИИ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 16 ИНВЕСТИЦИИ