Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2019/2020 г.
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
Група: 5
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 302 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЗАСТРАХОВАНЕТО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 7 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЗАСТРАХОВАНЕТО
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 20 АКТЮЕРСКА ТЕХНИКА В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО
10:45-12:15 Аудитория 20 ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 20 АКТЮЕРСКА ТЕХНИКА В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 25 ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АНАЛИЗ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 44 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО
12:30-14:00 Аудитория 44 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 20 ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ
10:45-12:15 Аудитория 20 ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АНАЛИЗ
Група: 9
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 20 ПАЗАР НА СОЦИАЛНОЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ (упр.)
10:45-13:15 Аудитория 20 ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕС И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
14:15-15:45 Аудитория 20 ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕС И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 20 АКТЮЕРСКА ТЕХНИКА В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО
10:45-12:15 Аудитория 53 ДЪЛГОСРОЧНИ СОЦИАЛНИ ГРИЖИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 6 ДЪЛГОСРОЧНИ СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 20 АКТЮЕРСКА ТЕХНИКА В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 53 ПАЗАР НА СОЦИАЛНОЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 16 МОДЕЛИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
10:45-13:15 Аудитория 53 МОДЕЛИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (упр.)