Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2017/2018 г.
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
Група: 12
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 301 ИНВЕСТИЦИИ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 45 ЛИЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 301 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 20 ЛИЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 41 ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 15 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
10:45-12:15 Аудитория 53 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 45 ИНВЕСТИЦИИ
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 73 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО
10:45-12:15 Аудитория 20 ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ (упр.)
Група: 13
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 20 ЛИЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 45 ЛИЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ
12:30-14:00 Аудитория 28 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 28 ИНВЕСТИЦИИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 41 ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 15 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
10:45-12:15 Аудитория 44 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 45 ИНВЕСТИЦИИ
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 73 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО
12:30-14:00 Аудитория 20 ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ (упр.)
Група: 14
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 45 ЛИЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ
12:30-14:00 Аудитория 20 ЛИЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 14 ИНВЕСТИЦИИ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 72 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 41 ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 15 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
10:45-12:15 Аудитория 11 ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 45 ИНВЕСТИЦИИ
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 73 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО
10:45-12:15 Аудитория 28 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ (упр.)