Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2017/2018 г.
ЕКОМЕНИДЖМЪНТ
Група: 46
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 17 ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
10:45-12:15 Аудитория 17 ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 304 МЕЖДУНАРОДНИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
10:45-12:15 Аудитория 304 МЕЖДУНАРОДНИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 62 ЦЕНИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 2 ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 201 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕКОМЕНИДЖМЪНТА
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 201 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕКОМЕНИДЖМЪНТА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 14 ЦЕНИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 6 ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО