Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2018/2019 г.
ЕКОМЕНИДЖМЪНТ
Група: 32
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 64 ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 45 ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 3 ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
10:45-12:15 Аудитория 14 ЦЕНИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 201 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕКОМЕНИДЖМЪНТА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕКОМЕНИДЖМЪНТА
12:30-14:00 Аудитория 16 ЦЕНИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 205 МЕЖДУНАРОДНИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
10:45-12:15 Аудитория 205 МЕЖДУНАРОДНИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 5 ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (упр.)