Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",3 курс
Учебна 2017/2018 г.
МАКРОИКОНОМИКА
Група: 9
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
12:30-14:00 Аудитория 15 КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ
14:15-15:45 Аудитория 55 СЪВКУПНИ РАЗХОДИ В НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА (упр.)
16:00-17:30 Аудитория 53 СЪВКУПНИ РАЗХОДИ В НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
14:15-15:45 Аудитория 56 ТРУДОВИ ПАЗАРИ И БЕЗРАБОТИЦА
16:00-17:30 Аудитория 56 ТРУДОВИ ПАЗАРИ И БЕЗРАБОТИЦА (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 55 МАКРОИКОНОМИКА ІІ РАВНИЩЕ (упр.)
13:15-15:45 Аудитория 25 МАКРОИКОНОМИКА ІІ РАВНИЩЕ
16:00-17:30 Аудитория 24 КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 26 ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ
12:30-14:00 Аудитория 55 ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ (упр.)