Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",3 курс
Учебна 2017/2018 г.
СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ
Група: 21
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
13:15-15:45 Аудитория 71 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СРАВНЕНИЯ
16:00-17:30 Аудитория 71 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СРАВНЕНИЯ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-13:15 Аудитория 71 СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО (упр.)
13:15-15:45 Аудитория 71 ИКОНОМЕТРИЯ
16:00-17:30 Аудитория 71 ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
12:30-14:00 Аудитория 71 СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО
14:15-15:45 Аудитория 71 ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА (упр.)
16:00-17:30 Аудитория 71 ИКОНОМЕТРИЯ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
12:30-14:00 Аудитория 302 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА