Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",3 курс
Учебна 2018/2019 г.
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Група: 23
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 7 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
12:30-14:00 Аудитория 72 ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 2 ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНО ПЛАНИРАНЕ (през седмица)
16:00-17:30 Аудитория 2 ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНО ПЛАНИРАНЕ (през седмица)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
12:30-14:00 Аудитория 26 ПУБЛИЧНА ИКОНОМИКА И ИЗБОР
14:15-15:45 Аудитория 26 ПУБЛИЧНА ИКОНОМИКА И ИЗБОР (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 2 ИСТОРИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
14:15-15:45 Аудитория 51 ИСТОРИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (упр.)
16:00-17:30 Аудитория 73 ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 8 ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНО ПЛАНИРАНЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 2 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 2 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ (упр.)
16:00-17:30 Аудитория 2 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ