Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",3 курс
Учебна 2018/2019 г.
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА
Група: 18
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
12:30-14:00 Аудитория 28 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 24 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ
16:00-17:30 Аудитория 24 МИТА И МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
12:30-14:00 Аудитория 28 МИТА И МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 16 УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
16:00-17:30 Аудитория 17 ТЪРГОВСКИ КОМУНИКАЦИИ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 7 АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ
14:15-15:45 Аудитория 72 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОСТАВКИТЕ
16:00-17:30 Аудитория 72 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОСТАВКИТЕ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
12:30-14:00 Аудитория 45 ТЪРГОВСКИ КОМУНИКАЦИИ
14:15-15:45 Аудитория 72 УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА (упр.)
16:00-17:30 Аудитория 305 АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ (упр.)