Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",3 курс
Учебна 2017/2018 г.
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
Група: 6
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
12:30-14:00 Аудитория 25 ОСИГУРИТЕЛЕН ПАЗАР (упр.) (през седмица)
14:15-15:45 Аудитория 41 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
14:15-15:45 Аудитория 20 ОСИГУРИТЕЛЕН ПАЗАР
16:00-17:30 Аудитория 28 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
13:15-15:45 Аудитория 20 ТРУДОВИ ПАЗАРИ И БЕЗРАБОТИЦА
16:00-17:30 Аудитория 20 ТРУДОВИ ПАЗАРИ И БЕЗРАБОТИЦА (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 20 СЧЕТОВОДСТВО НА ЗАСТРАХОВАНЕТО
10:45-12:15 Аудитория 7 ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР
12:30-14:00 Аудитория 25 СЧЕТОВОДСТВО НА ЗАСТРАХОВАНЕТО (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 20 ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР (упр.) (през седмица)
Група: 7
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
12:30-14:00 Аудитория 25 ОСИГУРИТЕЛЕН ПАЗАР (упр.) (през седмица)
14:15-15:45 Аудитория 41 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ
16:00-17:30 Аудитория 28 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 25 ТРУДОВИ ПАЗАРИ И БЕЗРАБОТИЦА (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 20 ОСИГУРИТЕЛЕН ПАЗАР
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 57 СЧЕТОВОДСТВО НА ЗАСТРАХОВАНЕТО (упр.)
13:15-15:45 Аудитория 20 ТРУДОВИ ПАЗАРИ И БЕЗРАБОТИЦА
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 20 СЧЕТОВОДСТВО НА ЗАСТРАХОВАНЕТО
10:45-12:15 Аудитория 7 ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР
14:15-15:45 Аудитория 20 ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР (упр.) (през седмица)