Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",3 курс
Учебна 2017/2018 г.
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА
Група: 14
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
13:15-15:45 Аудитория 3 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
16:00-17:30 Аудитория 401 ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 302 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ (упр.)
13:15-15:45 Аудитория 7 ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ
16:00-17:30 Аудитория 304 ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
14:15-15:45 Аудитория 45 ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
16:00-17:30 Аудитория 64 ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 302 ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА (упр.) (през седмица)
12:30-14:00 Аудитория 3 ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА
14:15-15:45 Аудитория 207 ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ (упр.)
Група: 15
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 401 ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ (упр.)
13:15-15:45 Аудитория 3 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
16:00-17:30 Аудитория 302 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 45 ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)
13:15-15:45 Аудитория 7 ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ
16:00-17:30 Аудитория 304 ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
14:15-15:45 Аудитория 45 ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
16:00-17:30 Аудитория 207 ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 302 ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА (упр.) (през седмица)
12:30-14:00 Аудитория 3 ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА