Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",3 курс
Учебна 2018/2019 г.
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА
Група: 8
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 302 ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 302 СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ В .NET (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 3 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
16:00-17:30 Аудитория 302 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 302 СИСТЕМЕН АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 3 ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
14:15-16:45 Аудитория 3 ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 11 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК V МОДУЛ (БИ) (упр.)
13:15-15:45 Аудитория 3 СИСТЕМЕН АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
16:00-17:30 Аудитория 302 ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 3 СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ В .NET
12:30-14:00 Аудитория 7 ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
16:00-17:30 Аудитория 401 ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (упр.)