Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",3 курс
Учебна 2018/2019 г.
АГРАРНА ИКОНОМИКА
Група: 14
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
12:30-14:00 Аудитория 305 АГРАРЕН МАРКЕТИНГ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 55 БИЗНЕС - ЕТИКА
16:00-17:30 Аудитория 55 БИЗНЕС - ЕТИКА (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
14:15-15:45 Аудитория 4 АГРАРЕН МАРКЕТИНГ
16:00-17:30 Аудитория 73 ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
14:15-15:45 Аудитория 26 СЕЛСКИ И АГРАРЕН ТУРИЗЪМ
16:00-17:30 Аудитория 17 СЕЛСКИ И АГРАРЕН ТУРИЗЪМ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
12:30-14:00 Аудитория 17 АГРАРНА ЕКОЛОГИЯ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 26 АГРАРНА ЕКОЛОГИЯ
16:00-17:30 Аудитория 72 ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР (упр.)