Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",2 курс
Учебна 2017/2018 г.
ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Група: 13
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 9 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
10:45-12:15 Аудитория 25 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 4 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 201 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 62 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 64 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
10:45-12:15 Аудитория 9 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
10:45-12:15 Аудитория 61 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
10:45-12:15 Аудитория 62 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА
12:30-14:00 Аудитория 304 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 17 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 54 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 54 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 4 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 55 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 41 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 51 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА
12:30-14:00 Аудитория 8 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 62 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
10:45-12:15 Аудитория 8 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА