Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",2 курс
Учебна 2017/2018 г.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Група: 7
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 303 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 62 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 8 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
10:45-12:15 Аудитория 62 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА
10:45-12:15 Аудитория 9 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
10:45-12:15 Аудитория 61 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
12:30-14:00 Аудитория 25 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 6 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ
10:45-12:15 Аудитория 17 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 20 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 56 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 7 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 54 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА (упр.)
09:00-10:30 Аудитория 64 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 51 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА
10:45-12:15 Аудитория 16 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 8 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
10:45-12:15 Аудитория 62 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
12:30-14:00 Аудитория 17 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 11 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (упр.)