Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",2 курс
Учебна 2018/2019 г.
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
Група: 15
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 25 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 8 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
10:45-12:15 Аудитория 51 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
10:45-12:15 Аудитория 61 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
12:30-14:00 Аудитория 7 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
14:15-15:45 Аудитория 305 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 17 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)
09:00-10:30 Аудитория 202 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 3 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
10:45-12:15 Аудитория 61 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА
12:30-14:00 Аудитория 11 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК III МОДУЛ (ТУРИЗЪМ) (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 73 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 6 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
10:45-12:15 Аудитория 201 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 4 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 201 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 101 РУСКИ ЕЗИК I МОДУЛ (ТУРИЗЪМ) (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 8 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО
09:00-10:30 Аудитория 51 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА
09:00-10:30 Аудитория 61 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
10:45-12:15 Аудитория 201 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 20 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 27 НЕМСКИ ЕЗИК I МОДУЛ (ТУРИЗЪМ) (упр.)