Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",2 курс
Учебна 2017/2018 г.
ФИНАНСИ
Група: 1
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 7 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
10:45-12:15 Аудитория 204 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 62 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
14:15-15:45 Аудитория 25 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 62 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА
10:45-12:15 Аудитория 9 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
10:45-12:15 Аудитория 61 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
12:30-14:00 Аудитория 17 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 73 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 20 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 14 ФИНАНСИ НА ФИРМАТА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 16 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 16 ФИНАНСИ НА ФИРМАТА
10:45-12:15 Аудитория 6 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 16 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
10:45-12:15 Аудитория 51 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА
12:30-14:00 Аудитория 54 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 8 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 301 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА (упр.)
09:00-10:30 Аудитория 2 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 8 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
10:45-12:15 Аудитория 62 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
Група: 2
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 7 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
10:45-12:15 Аудитория 20 ФИНАНСИ НА ФИРМАТА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 62 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
14:15-15:45 Аудитория 25 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 204 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 9 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
10:45-12:15 Аудитория 62 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА
10:45-12:15 Аудитория 61 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
12:30-14:00 Аудитория 73 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 20 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 17 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 16 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 16 ФИНАНСИ НА ФИРМАТА
10:45-12:15 Аудитория 16 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
10:45-12:15 Аудитория 6 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 51 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА
12:30-14:00 Аудитория 8 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО
12:30-14:00 Аудитория 54 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА (упр.)
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 301 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА (упр.)
09:00-10:30 Аудитория 2 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 8 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
10:45-12:15 Аудитория 62 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
Група: 3
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 7 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
12:30-14:00 Аудитория 62 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
14:15-15:45 Аудитория 25 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 62 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА
10:45-12:15 Аудитория 9 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
10:45-12:15 Аудитория 61 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
12:30-14:00 Аудитория 17 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 73 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 20 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 205 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 15 ФИНАНСИ НА ФИРМАТА (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 16 ФИНАНСИ НА ФИРМАТА
10:45-12:15 Аудитория 6 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 51 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА
12:30-14:00 Аудитория 54 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 8 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 301 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА (упр.)
09:00-10:30 Аудитория 2 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 8 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
10:45-12:15 Аудитория 62 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
Група: 4
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 7 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
12:30-14:00 Аудитория 62 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
14:15-15:45 Аудитория 25 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 15 ФИНАНСИ НА ФИРМАТА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 61 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
10:45-12:15 Аудитория 9 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
10:45-12:15 Аудитория 62 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА
12:30-14:00 Аудитория 17 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 73 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 20 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 204 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 16 ФИНАНСИ НА ФИРМАТА
10:45-12:15 Аудитория 51 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА
10:45-12:15 Аудитория 6 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 8 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО
12:30-14:00 Аудитория 54 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА (упр.)
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 301 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА (упр.)
09:00-10:30 Аудитория 2 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 8 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
10:45-12:15 Аудитория 62 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА