Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",2 курс
Учебна 2018/2019 г.
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
Група: 8
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 8 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 8 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
10:45-12:15 Аудитория 51 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
10:45-12:15 Аудитория 61 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
12:30-14:00 Аудитория 9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 25 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 201 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 301 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА (упр.)
09:00-10:30 Аудитория 25 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 61 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА
10:45-12:15 Аудитория 9 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
10:45-12:15 Аудитория 3 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
12:30-14:00 Аудитория 8 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
14:15-15:45 Аудитория 17 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 62 ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО - ПЪРВА ЧАСТ
12:30-14:00 Аудитория 73 ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО - ПЪРВА ЧАСТ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 51 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА
09:00-10:30 Аудитория 61 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
10:45-12:15 Аудитория 202 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 73 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА (упр.)