Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",2 курс
Учебна 2017/2018 г.
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
Група: 21
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 4 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
10:45-12:15 Аудитория 302 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 55 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 12 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 62 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
14:15-15:45 Аудитория 54 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 3 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО - II ЧАСТ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 61 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
10:45-12:15 Аудитория 9 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
10:45-12:15 Аудитория 62 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 42 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)
09:00-10:30 Аудитория 56 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА (упр.)
09:00-10:30 Аудитория 8 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 2 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 54 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 17 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 3 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО - II ЧАСТ
10:45-12:15 Аудитория 16 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
10:45-12:15 Аудитория 51 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА
12:30-14:00 Аудитория 8 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 62 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
10:45-12:15 Аудитория 8 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА