Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",2 курс
Учебна 2018/2019 г.
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Група: 17
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 201 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 51 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
10:45-12:15 Аудитория 61 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
14:15-15:45 Аудитория 201 ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 8 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
10:45-12:15 Аудитория 61 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА
10:45-12:15 Аудитория 9 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
12:30-14:00 Аудитория 73 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 64 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)
14:15-16:45 Аудитория 6 ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 301 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 72 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 55 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 61 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
09:00-10:30 Аудитория 51 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА
10:45-12:15 Аудитория 301 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА (упр.)