Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",2 курс
Учебна 2017/2018 г.
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Група: 23
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 55 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 302 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 12 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 62 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
14:15-15:45 Аудитория 54 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 8 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
10:45-12:15 Аудитория 9 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
10:45-12:15 Аудитория 62 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА
10:45-12:15 Аудитория 61 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
12:30-15:00 Аудитория 3 ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 56 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА (упр.)
09:00-10:30 Аудитория 42 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 4 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 54 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 17 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 51 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА
10:45-12:15 Аудитория 16 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
12:30-14:00 Аудитория 201 ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (упр.)
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 8 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
10:45-12:15 Аудитория 62 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА