Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",2 курс
Учебна 2018/2019 г.
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
Група: 13
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 51 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
10:45-12:15 Аудитория 61 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
12:30-14:00 Аудитория 5 ОСНОВИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИКА (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 20 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 8 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
10:45-12:15 Аудитория 3 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
10:45-12:15 Аудитория 9 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
10:45-12:15 Аудитория 61 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА
12:30-14:00 Аудитория 73 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 64 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 104 РУСКИ ЕЗИК I МОДУЛ (МИО) (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 27 НЕМСКИ ЕЗИК I МОДУЛ (МИО) (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 7 ОСНОВИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИКА
10:45-12:15 Аудитория 72 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 202 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 303 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 8 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО
09:00-10:30 Аудитория 51 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА
09:00-10:30 Аудитория 61 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
10:45-12:15 Аудитория 56 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 301 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 201 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 205 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК III МОДУЛ (МИО) (упр.)