Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",2 курс
Учебна 2017/2018 г.
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
Група: 16
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 205 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 205 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК III МОДУЛ (МИО) (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 201 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 62 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 8 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
10:45-12:15 Аудитория 9 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
10:45-12:15 Аудитория 61 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
10:45-12:15 Аудитория 62 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА
12:30-14:00 Аудитория 40 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 27 НЕМСКИ ЕЗИК I МОДУЛ (МИО) (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 104 РУСКИ ЕЗИК I МОДУЛ (МИО) (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 55 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА (упр.)
09:00-10:30 Аудитория 54 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (упр.)
10:45-13:15 Аудитория 3 ОСНОВИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИКА
14:15-15:45 Аудитория 55 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 64 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 16 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
10:45-12:15 Аудитория 51 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА
12:30-14:00 Аудитория 8 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО
14:15-15:45 Аудитория 301 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА (упр.)
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 6 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 62 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
12:30-14:00 Аудитория 2 ОСНОВИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИКА (упр.)