Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",2 курс
Учебна 2017/2018 г.
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА
Група: 18
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 9 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
10:45-12:15 Аудитория 56 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВСКИЯ БИЗНЕС (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 62 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
14:15-15:45 Аудитория 20 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 61 ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
10:45-12:15 Аудитория 9 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
12:30-14:00 Аудитория 12 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 40 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 301 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 304 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА (упр.)
10:45-13:15 Аудитория 52 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВСКИЯ БИЗНЕС
14:15-15:45 Аудитория 55 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 64 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 51 ОСНОВИ НА КОНТРОЛА И АНАЛИЗА
10:45-12:15 Аудитория 16 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
12:30-14:00 Аудитория 8 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО
14:15-15:45 Аудитория 301 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА (упр.)
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 6 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 8 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
10:45-12:15 Аудитория 62 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА