Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",1 курс
Учебна 2018/2019 г.
МАРКЕТИНГ
Група: 5
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
14:15-15:45 Аудитория 61 МИКРОИКОНОМИКА
16:00-17:30 Аудитория 202 БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА (упр.)
17:45-19:15 Аудитория (Блок 2) Зала 5 РУСКИ ЕЗИК I ЧАСТ (упр.)
17:45-19:15 Аудитория (Блок 2) Зала 8 НЕМСКИ ЕЗИК I ЧАСТ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
12:30-14:00 Аудитория 12 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 46 ВИСША МАТЕМАТИКА
16:00-17:30 Аудитория 8 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК I ЧАСТ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 45 ВИСША МАТЕМАТИКА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 61 МИКРОИКОНОМИКА (през седмица)
14:15-15:45 Аудитория 7 БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА
16:00-17:30 Аудитория 3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК I ЧАСТ (упр.)
16:00-17:30 Аудитория 104 РУСКИ ЕЗИК I ЧАСТ (упр.)
16:00-17:30 Аудитория 27 НЕМСКИ ЕЗИК I ЧАСТ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 53 ОСНОВИ НА ПРАВОТО (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 51 ОСНОВИ НА ПРАВОТО
14:15-15:45 Аудитория 25 МИКРОИКОНОМИКА (упр.)
16:00-17:30 Аудитория 3 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО