Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",1 курс
Учебна 2018/2019 г.
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
Група: 4
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
12:30-14:00 Аудитория 41 ВИСША МАТЕМАТИКА
14:15-15:45 Аудитория 11 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО (упр.)
16:00-17:30 Аудитория 301 БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА (упр.)
17:45-19:15 Аудитория (Блок 2) Зала 5 РУСКИ ЕЗИК I ЧАСТ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 11 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК I ЧАСТ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 27 НЕМСКИ ЕЗИК I ЧАСТ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 9 БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА
14:15-15:45 Аудитория 7 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО
16:00-17:30 Аудитория 40 ВИСША МАТЕМАТИКА (упр.)
17:45-19:15 Аудитория (Блок 2) Зала 7 ОСНОВИ НА ПРАВОТО (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 27 НЕМСКИ ЕЗИК I ЧАСТ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 9 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК I ЧАСТ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 46 ОСНОВИ НА ПРАВОТО
16:00-17:30 Аудитория 104 РУСКИ ЕЗИК I ЧАСТ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 57 МИКРОИКОНОМИКА (упр.)
13:15-15:45 Аудитория 52 МИКРОИКОНОМИКА