График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия
със редовните студенти ОКС "Бакалавър", летен семестър
на учебната 2018/2019 г.
Моля, изберете специалност...
ФИНАНСИ
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
МАКРОИКОНОМИКА
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ
БИЗНЕС СТАТИСТИКА И АНАЛИЗИ
МАРКЕТИНГ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
СТРАТЕГИЧЕСКО И БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
ЕКОМЕНИДЖМЪНТ
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА
ИНДУСТРИАЛНА БИЗНЕС ИКОНОМИКА
ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
АГРАРНА ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА