ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "АГРАРНА ИКОНОМИКА"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
2 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
3 З ФФ-КОТИ-Б-301 Микроикономика 42 28 6
4 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
5 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
6 И ФФ-КЧЕО-Б-303 Руски език I част 0 56 2
7 И ФФ-КЧЕО-Б-301 Английски език I част 0 56 2
8 И ФФ-КЧЕО-Б-302 Немски език I част 0 56 2
9 И ФФ-КЧЕО-Б-304 Френски език I част 0 56 2
10 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
11 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
12 З ФФ-КОТИ-Б-302 Макроикономика 42 28 6
13 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
14 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
15 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
17 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
18 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
19 И ФФ-КЧЕО-Б-305 Английски език II част 0 56 2
20 И ФФ-КЧЕО-Б-306 Немски език II част 0 56 2
21 И ФФ-КЧЕО-Б-308 Френски език II част 0 56 2
22 И ФФ-КЧЕО-Б-307 Руски език II част 0 56 2
23 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
24 З ФПТБ-КАИ-Б-301 Икономика на аграрното предприятие 42 28 6
25 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
26 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
27 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
28 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
29 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
30 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
31 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
32 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
33 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
34 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
35 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
4 семестър
37 З ФПТБ-КАИ-Б-302 Основи на растениевъдството и животновъдството 42 28 6
38 З ФПТБ-КАИ-Б-318 Механизиране на производствените процеси в растениевъдството 28 28 5
39 З ФПТБ-КАИ-Б-303 Аграрен мениджмънт 42 28 6
40 З ФПТБ-КАИ-Б-304 Инвестиционни проекти в агробизнеса 42 28 6
41 З ФПТБ-КАИ-Б-305 Счетоводство на аграрното предприятие 42 42 7
42 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
5 семестър
45 З ФПТБ-КТБ-Б-326 Търговски операции в аграрния сектор 28 28 6
46 З ФПТБ-КАИ-Б-306 Аграрна екология 28 28 6
47 З ФММ-КМА-Б-320 Аграрен маркетинг 28 28 6
48 З ФПТБ-КАИ-Б-307 Селски и аграрен туризъм 28 28 6
49 И ФСО-КМС-Б-325 Аграрна статистика 28 28 6
50 И ФПТБ-КИФС-Б-305 Бизнес етика 28 28 6
53 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
54 З ФПТБ-КИУТ-Б-329 Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм 28 28 6
55 З ФСО-ККАСД-Б-316 Контрол върху стопанската и финансовата дейност 28 28 6
56 З ФПТБ-КАИ-Б-308 Развитие на селските райони 28 28 6
57 З ФММ-КСП-Б-317 Управление на проекти 28 28 6
58 И ФФ-КФК-Б-307 Банково обслужване на агрофирмата 28 28 6
59 И ФММ-КБИ-Б-319 Информационни технологии в агробизнеса 28 28 6
62 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
63 З ФПТБ-КАИ-Б-312 Аграрно предприемачество 28 28 6
64 З ФПТБ-КАИ-Б-309 Управленска отчетност 42 28 6
65 З ФПТБ-КАИ-Б-311 Екологично и устойчиво развитие на агрофирмата 42 28 6
66 З ФСО-ККАСД-Б-302 Анализ на аграрния бизнес 28 28 6
67 З ФПТБ-КАИ-Б-310 Аграрна политика 28 28 6
68 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
8 семестър
71 З ФПТБ-КАИ-Б-313 Нетрадиционни селскостопански производства 27 18 6
72 И ФПТБ-КАИ-Б-314 Регламенти и стандартизация на аграрното производство 27 18 5
73 И ФПТБ-КАИ-Б-315 Малък и семеен агробизнес 27 18 5
74 И ФПТБ-КАИ-Б-316 Симулационни модели на икономическа политика в аграрния сектор 18 18 4
75 И ФПТБ-КАИ-Б-317 Производство и търговия с генномодифицирани организми 18 18 4
76 И ФПТБ-КИФС-Б-314 Социална психология 18 18 3
77 И ФПТБ-КИФС-Б-309 Изследователски методи 18 18 3