ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "Стратегическо планиране в икономиката"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Математика за икономисти З 42 28 6
Търговско право З 28 28 5
Бизнес информатика З 42 28 6
Мениджмънт З 28 28 5
Английски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Микроикономика З 42 28 6
2 семестър
Статистика З 42 28 6
Финанси З 28 28 6
Основи на счетоводството З 28 28 6
Философия И 28 14 4
Икономическа социология И 28 14 4
Политология И 28 14 4
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Макроикономика З 42 28 6
3 семестър
Маркетинг З 28 28 6
Икономически теории И 28 28 7
Регионална икономика И 28 28 7
Международна икономика И 28 28 7
Икономически анализ и одит З 42 28 8
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
Основи на планирането и програмирането З 56 28 9
4 семестър
Методи за анализ и прогнозиране З 28 28 6
Устойчиво развитие З 42 28 6
Икономическа безопасност З 42 28 6
Управление на човешките ресурси З 28 28 6
Гражданско общество И 28 28 6
Международни финанси И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език IV част Ф 0 28 2
5 семестър
Макроикономическо моделиране З 28 28 6
Стратегическо планиране З 42 28 6
Регионално планиране З 42 28 6
Бизнес планиране З 42 28 6
Бизнес стратегии и предприемачество З 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Пространствено планиране Ф 28 28 6
Финансово-бюджетно планиране Ф 28 28 6
Чужд език V част Ф 0 28 2
6 семестър
Планиране на иновациите и инвестициите З 42 28 6
Функционални стратегии З 28 28 5
Ситуационни стратегии З 42 28 6
Методи за стратегически изследвания З 28 28 6
Практика З 0 0 7
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Териториално планиране и регулиране Ф 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
Управление на програми Ф 28 28 6
7 семестър
Организационно лидерство и комуникационни умения З 42 28 6
Управление на проекти З 28 28 6
Планов софтуер З 28 28 6
Тренинг по планиране З 56 28 7
Интегрирани процеси в стратегическото управление З 28 28 5
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Интегрирани процеси в проектното управление Ф 28 28 6
Чужд език VII част Ф 0 28 2
Управление на инфраструктурни проекти Ф 28 28 6
8 семестър
Преддипломна практика З 0 0 20
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна