ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
2 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
3 З ФФ-КОТИ-Б-301 Микроикономика 42 28 6
4 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
5 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
6 И ФФ-КЧЕО-Б-303 Руски език I част 0 56 2
7 И ФФ-КЧЕО-Б-301 Английски език I част 0 56 2
8 И ФФ-КЧЕО-Б-302 Немски език I част 0 56 2
9 И ФФ-КЧЕО-Б-304 Френски език I част 0 56 2
10 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
11 З ФФ-КОТИ-Б-302 Макроикономика 42 28 6
12 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
13 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
14 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
15 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
17 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
18 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
19 И ФФ-КЧЕО-Б-306 Немски език II част 0 56 2
20 И ФФ-КЧЕО-Б-308 Френски език II част 0 56 2
21 И ФФ-КЧЕО-Б-307 Руски език II част 0 56 2
22 И ФФ-КЧЕО-Б-305 Английски език II част 0 56 2
23 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
24 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
25 З ФПТБ-КИБП-Б-302 Икономика на предприятието 42 28 6
26 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
27 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
28 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
29 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
30 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
31 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
32 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
33 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
34 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
4 семестър
36 З ФММ-КСП-Б-348 Управление на взаимоотношенията с публичните институции 28 28 6
37 З ФПТБ-КИБП-Б-303 Индустриална икономика 56 28 8
38 З ФПТБ-КИБП-Б-304 Логистика на индустриалното предприятие 56 28 8
39 З ФПТБ-КИБП-Б-305 Управление на човешките ресурси 56 28 8
40 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
5 семестър
43 З ФПТБ-КИБП-Б-309 Индустриален риск мениджмънт 28 28 5
44 З ФПТБ-КИБП-Б-306 Организация на индустриалното предприятие 56 28 7
45 З ФПТБ-КИБП-Б-308 Управление на разходите 28 28 5
46 З ФПТБ-КИБП-Б-307 Предприемачество - Първа част 42 28 7
47 И ФФ-КФК-Б-318 Инвестиции 28 28 6
48 И ФФ-КФК-Б-343 Финанси на фирмата 28 28 6
51 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
52 З ФПТБ-КИБП-Б-310 Предприемачество - Втора част 42 28 7
53 З ФПТБ-КИБП-Б-311 Ценообразуване и ценова политика 28 28 6
54 З ФСО-ККАСД-Б-304 Анализ на индустриалния бизнес 28 28 5
55 З ФПТБ-КТБ-Б-325 Организирани стокови пазари 28 28 6
56 И ФПТБ-КИБП-Б-313 Екологизация на индустриалното предприятие 28 28 6
57 И ФПТБ-КИБП-Б-312 Управление на качеството в индустриалното предприятие 28 28 6
60 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
61 З ФПТБ-КИБП-Б-314 Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие 42 28 6
62 З ФПТБ-КИБП-Б-316 Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие 42 28 6
63 З ФПТБ-КИБП-Б-315 Управление на иновациите в индустриалното предприятие 42 28 6
64 З ФПТБ-КИУТ-Б-325 Туристически бизнес и предприемачество 28 28 6
65 И ФСО-КСО-Б-343 Счетоводство на малкото предприятие 28 28 6
66 И ФСО-КСО-Б-304 Финансово счетоводство 28 28 6
67 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
8 семестър
70 З ФПТБ-КИБП-Б-318 Управление на проекти в индустрията 18 18 4
71 З ФПТБ-КИБП-Б-319 Интелектуална собственост в индустриалното предприятие 18 18 4
72 З ФСО-ККАСД-Б-317 Контрол върху стопанската и финансовата дейност 18 18 3
73 З ФПТБ-КИБП-Б-317 Мениджмънт на малкото предприятие 18 18 4
74 И ФПТБ-КИФС-Б-309 Изследователски методи 18 18 3
75 И ФПТБ-КИФС-Б-306 Бизнес етика 18 18 3