ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФФ-КОТИ-Б-301 Микроикономика 42 28 6
2 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
3 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
4 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
5 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
6 И ФФ-КЧЕО-Б-303 Руски език I част 0 56 2
7 И ФФ-КЧЕО-Б-301 Английски език I част 0 56 2
8 И ФФ-КЧЕО-Б-302 Немски език I част 0 56 2
9 И ФФ-КЧЕО-Б-304 Френски език I част 0 56 2
10 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
11 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
12 З ФФ-КОТИ-Б-302 Макроикономика 42 28 6
13 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
14 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
15 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
17 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
18 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
19 И ФФ-КЧЕО-Б-305 Английски език II част 0 56 2
20 И ФФ-КЧЕО-Б-306 Немски език II част 0 56 2
21 И ФФ-КЧЕО-Б-308 Френски език II част 0 56 2
22 И ФФ-КЧЕО-Б-307 Руски език II част 0 56 2
23 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
24 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
25 З ФММ-КСП-Б-303 Въведение в проектното управление 42 28 6
26 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
27 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
28 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
29 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
30 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
31 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
32 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
33 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
34 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
4 семестър
36 З ФММ-КСП-Б-305 Стратегическа рамка за управление на проекти 28 28 6
37 З ФММ-КСП-Б-306 Регионално планиране 28 28 6
38 З ФММ-КСП-Б-307 Фирмено планиране 28 28 6
39 З ФПТБ-КИБП-Б-320 Управление на човешките ресурси 28 28 6
40 З ФММ-КСП-Б-308 Методи за стратегически изследвания 28 28 6
41 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
5 семестър
44 З ФММ-КСП-Б-313 Финансиране и бюджетиране на проекти 28 28 6
45 З ФММ-КСП-Б-314 Интегрирани процеси в проектното управление 28 28 6
46 З ФММ-КСП-Б-315 Пространствено планиране 28 28 6
47 З ФПТБ-КТБ-Б-323 Договаряне и логистика на проекти 28 28 6
48 И ФММ-КСП-Б-338 Проекти за регионално развитие 28 28 6
49 И ФФ-КОТИ-Б-312 Институционална икономика 28 28 6
52 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
53 З ФММ-КСП-Б-319 Управление на качеството 28 28 6
54 З ФММ-КСП-Б-320 Мониторинг и контрол на проекти 28 28 6
55 З ФММ-КСП-Б-321 Управление на програми 28 28 6
56 З ФММ-КСП-Б-322 Иновационни проекти 28 28 6
57 И ФПТБ-КИУТ-Б-323 Стратегии в туризма 28 28 6
58 И ФПТБ-КИУТ-Б-327 Устойчиво развитие на туризма 28 28 6
61 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
62 З ФММ-КСП-Б-330 Планов софтуер 28 28 6
63 З ФММ-КСП-Б-325 Управление на инфраструктурни проекти 28 28 6
64 З ФММ-КСП-Б-329 Управление на риска в проект 28 28 6
65 З ФММ-КСП-Б-331 Комуникационни стратегии в проектното управление 28 28 6
66 И ФММ-КСП-Б-339 Управление на социални и екологични проекти 28 28 6
67 И ФСО-ККАСД-Б-320 Одит на проекти 28 28 6
70 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
8 семестър
71 З ФММ-КСП-Б-332 Тренинг по управление на проекти 18 18 4
72 З ФММ-КСП-Б-333 Гъвкаво управление на проекти 18 18 4
73 З ФММ-КСП-Б-334 Евристика 18 9 3
74 З ФММ-КБИ-Б-330 Системи за управление на уеб съдържание 18 18 4
75 И ФММ-КСП-Б-344 Проектно лидерство и комуникационни умения 18 9 3
76 И ФММ-КСП-Б-345 Управление на трансгранични проекти 18 9 3