ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Микроикономика З 42 28 6
Основи на управлението З 28 28 6
Висша математика З 28 28 5
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Руски език I част И 0 56 2
Английски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Френски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Основи на счетоводството З 28 28 6
Макроикономика З 42 28 6
Въведение във финансите З 28 28 6
Основи на статистиката З 28 28 5
Политология И 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Френски език II част И 0 56 2
Руски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Основи на маркетинга З 28 28 6
Въведение в проектното управление З 42 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Стратегическа рамка за управление на проекти З 28 28 6
Регионално планиране З 28 28 6
Фирмено планиране З 28 28 6
Управление на човешките ресурси З 28 28 6
Методи за стратегически изследвания З 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Чужд език IV част Ф 0 28 2
5 семестър
Финансиране и бюджетиране на проекти З 28 28 6
Интегрирани процеси в проектното управление З 28 28 6
Пространствено планиране З 28 28 6
Договаряне и логистика на проекти З 28 28 6
Проекти за регионално развитие И 28 28 6
Институционална икономика И 28 28 6
Чужд език V част Ф 0 28 2
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
6 семестър
Управление на качеството З 28 28 6
Мониторинг и контрол на проекти З 28 28 6
Управление на програми З 28 28 6
Иновационни проекти З 28 28 6
Стратегии в туризма И 28 28 6
Устойчиво развитие на туризма И 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
7 семестър
Планов софтуер З 28 28 6
Управление на инфраструктурни проекти З 28 28 6
Управление на риска в проект З 28 28 6
Комуникационни стратегии в проектното управление З 28 28 6
Управление на социални и екологични проекти И 28 28 6
Одит на проекти И 28 28 6
Чужд език VII част Ф 0 28 2
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
8 семестър
Тренинг по управление на проекти З 18 18 4
Гъвкаво управление на проекти З 18 18 4
Евристика З 18 9 3
Системи за управление на уеб съдържание З 18 18 4
Проектно лидерство и комуникационни умения И 18 9 3
Управление на трансгранични проекти И 18 9 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна