ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФФ-КЧЕО-Б-317 Английски език I модул (Туризъм) 0 56 2
2 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
3 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
4 З ФФ-КОТИ-Б-301 Микроикономика 42 28 6
5 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
6 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
7 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
8 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
9 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
10 З ФФ-КОТИ-Б-302 Макроикономика 42 28 6
11 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
12 З ФФ-КЧЕО-Б-318 Английски език II модул (Туризъм) 0 56 2
13 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
14 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
15 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
17 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
18 З ФПТБ-КИУТ-Б-330 Въведение в туризма 42 28 6
19 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
20 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
21 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
22 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
23 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
24 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
25 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
26 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
27 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
28 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
29 Ф ФФ-КЧЕО-Б-319 Английски език III модул (Туризъм) 0 28 2
101 Ф ФФ-КЧЕО-Б-350 Немски език I модул (Туризъм) 0 28 2
102 Ф ФФ-КЧЕО-Б-356 Руски език I модул (Туризъм) 0 28 2
103 Ф ФФ-КЧЕО-Б-362 Френски език I модул (Туризъм) 0 28 2
4 семестър
31 З ФПТБ-КИБП-Б-321 Управление на екипи и комуникации 28 28 6
32 З ФПТБ-КИУТ-Б-303 Икономика на туризма 28 28 7
33 З ФПТБ-КИУТ-Б-304 Туристически ресурси 42 28 7
34 З ФПТБ-КИУТ-Б-305 Културно-историческо наследство 28 28 6
35 З ФФ-КЧЕО-Б-320 Английски език IV модул (Туризъм) 0 28 2
37 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
104 И ФФ-КЧЕО-Б-351 Немски език II модул (Туризъм) 0 28 2
105 И ФФ-КЧЕО-Б-357 Руски език II модул (Туризъм) 0 28 2
106 И ФФ-КЧЕО-Б-363 Френски език II модул (Туризъм) 0 28 2
5 семестър
39 З ФФ-КЧЕО-Б-321 Английски език V модул (Туризъм) 0 28 2
40 З ФПТБ-КИУТ-Б-306 Хотелиерски и ресторантьорски бизнес 42 42 7
41 З ФПТБ-КИУТ-Б-307 Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 28 28 7
42 З ФММ-КБИ-Б-336 Туристически информационни системи 28 28 6
43 И ФММ-КСП-Б-351 Управление на проекти в туризма 28 28 6
44 И ФММ-КСП-Б-346 Планиране и развитие на туризма 28 28 6
47 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
107 И ФФ-КЧЕО-Б-352 Немски език III модул (Туризъм) 0 28 2
108 И ФФ-КЧЕО-Б-358 Руски език III модул (Туризъм) 0 28 2
109 И ФФ-КЧЕО-Б-364 Френски език III модул (Туризъм) 0 28 2
6 семестър
48 З ФФ-КЧЕО-Б-322 Английски език VI модул (Туризъм) 0 28 2
49 З ФПТБ-КИУТ-Б-309 Управление на взаимоотношенията с туристите 28 28 7
50 З ФПТБ-КИУТ-Б-308 Международен туризъм 42 28 7
51 З ФММ-КМА-Б-321 Маркетингови комуникации в туризма 28 28 6
52 И ФПТБ-КИУТ-Б-311 Туристическо странознание 28 28 6
53 И ФПТБ-КИУТ-Б-310 Туристически дестинации 28 28 6
55 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
110 И ФФ-КЧЕО-Б-353 Немски език IV модул (Туризъм) 0 28 2
111 И ФФ-КЧЕО-Б-359 Руски език IV модул (Туризъм) 0 28 2
112 И ФФ-КЧЕО-Б-365 Френски език IV модул (Туризъм) 0 28 2
7 семестър
57 З ФПТБ-КИУТ-Б-312 Екскурзоводство и туристическа анимация 42 28 7
58 З ФСО-ККАСД-Б-306 Анализ на туристическия бизнес 28 28 6
59 З ФФ-КЧЕО-Б-323 Английски език VII модул (Туризъм) 0 28 2
60 З ФПТБ-КАИ-Б-321 Екологичен туризъм 28 28 7
61 И ФПТБ-КИУТ-Б-315 Недвижима собственост в туризма 28 28 6
62 И ФПТБ-КИУТ-Б-316 Предприемачество в туризма 28 28 6
65 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
113 И ФФ-КЧЕО-Б-354 Немски език V модул (Туризъм) 0 28 2
114 И ФФ-КЧЕО-Б-360 Руски език V модул (Туризъм) 0 28 2
115 И ФФ-КЧЕО-Б-366 Френски език V модул (Туризъм) 0 28 2
8 семестър
66 З ФММ-КМЕ-Б-313 Консултантскo обслужване в туризма 27 18 5
67 З ФПТБ-КИУТ-Б-317 Туристически организации, борси и изложения 27 18 5
68 И ФПТБ-КИУТ-Б-318 Делови комуникации в туризма 27 18 4
69 И ФПТБ-КИУТ-Б-319 Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма 27 18 4
70 И ФПТБ-КИФС-Б-312 Корпоративен PR в туризма 18 18 4
71 И ФПТБ-КИФС-Б-316 Социална психология в туризма 18 18 4
73 Ф ФФ-КЧЕО-Б-324 Английски език VIII модул (Туризъм) 0 18 2
116 Ф ФФ-КЧЕО-Б-355 Немски език VI модул (Туризъм) 0 18 2
117 Ф ФФ-КЧЕО-Б-361 Руски език VI модул (Туризъм) 0 18 2
118 Ф ФФ-КЧЕО-Б-367 Френски език VI модул (Туризъм) 0 18 2